Szervezetünk

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) azzal a céllal jött létre, hogy a nemzeti emlékezetet intézményes keretek között ápolja. A NÖRI jogállásáról és feladatairól a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet rendelkezik. A NÖRI, mint központi költségvetési szerv, központi hivatal 2013. május 22-től – többek között - a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság titkárságának feladatait is ellátja.


Vezetőink:

Radnainé dr. Fogarasi Katalin

főigazgató

Elhivatottságának és munkájának eredményeként számos elismerésben részesült: Honvédelemért kitüntető cím I. (2002), A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2004), A Melvin Jones Fellow kitüntetése a Humanitárius Szolgálatokért (2007, a legrangosabb Nemzetközi Lions kitüntetés), 56-os Magyar Szabadságharc lovagkeresztje (2007), A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2011).Radnainé dr. Fogarasi Katalin a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója elkötelezett híve a nemzeti és a történelmi emlékhelyek, valamint a virtuális nemzeti sírkert egyre szélesebb körben történő megismertetésének. Az emlékhelyekkel és a nemzeti sírkerttel kapcsolatos teendőket pályafutásának kezdete óta feladatai közül a legfontosabbnak tekinti. Az intézet főigazgatója az ezredfordulótól tizenhárom éven át töltötte be a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság főtitkári posztját. Munkáját a 2013-ban megalakult Nemzeti Örökség Intézetében egy magasabb szinten, szélesebb feladatkört ellátva folytatja. Kinevezése után a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság soros üléseinek állandó meghívottja.

Az intézet főigazgatója az ELTE állam- és jogtudományi karán szerzett diplomát 1982-ben. Korábban dolgozott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem főtitkáraként is. Társadalmi szerepvállalását tekintve 2001-től a Magyarországi Lions Klubok Szövetségének klubelnöke, a Klauzál téri Lionsok tagja és örökös elnöke. Fontosnak tartja a hátrányos helyzetű gyerekek segítését. Vezetése alatt a klub háromszor nyerte el Magyarországon az év legjobb klubja kitüntető címet, valamint az azzal járó kupát.

Titkárság elérhetőségei:

telefonszám: +36-1-795-3179
e-mail cím: aniko.perjesi@nori.gov.hu, nori@nori.gov.hu


dr. Kárpáti Katalin

főigazgató-helyettes

Több mint 30 éves jogász múlttal rendelkezik, ügyvédként főleg gazdasági jogi ügyekre szakosodott. Külkereskedelmi szakjogászi gyakorlata révén járatos a nemzetközi kereskedelmi jogban is, több nagyobb volumenű zöldmezős beruházás közreműködője volt. Jelentős szakmai tapasztalatot szerzett önálló jogi személyek létesítéséhez, az alapításukat követően, a működésükhöz szükséges komplett jogi struktúra, belső jogi és humánpolitikai szabályozási rendszer, engedélyezési eljárás, szerződéses konstrukciók kialakításában. Képviselt multinacionális vállalatokat, nemzetközi tulajdonú pénzintézményeket, állami intézményeket. Posztgraduális szakmai képzésben jogi ismereteket oktatott. Magánemberként 25 éve végez karitatív tevékenységet.

telefonszám: +36-1-795-3553
e-mail cím: katalin.karpati@nori.gov.hu


Papp Gábor

kulturális igazgató

1979. október 5-én született Szekszárdon. Középiskolába az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájába járt. 2005-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar nemzetközi kap­cso­la­tok szak külügyi főszakirányán, illetve szociológia mellékszakirányon. Ugyanebben az évben diplomázott az ELTE BTK történelem szakán. Ugyanitt, a Történettudományi Doktori Iskola Társadalom-és gazdaságtörténeti PhD-programján 2008-ban szerzett abszolutóriumot. 2006 nyarától dolgozik az intézet jogelődjének tekinthető Nemzeti (Emlékhely és) Kegyeleti Bizottság titkárságán. Hobbija a labdarúgás, az olvasás és a kiadványszerkesztés.

telefonszám: +36-1-795-3344
e-mail cím: gabor.papp@nori.gov.hu


Kovács Ákos András, PhD

társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató

1980. december 11-én született Tatabányán, középiskolai tanulmányait a tatai Eötvös József Gimnáziumban végezte. Az ELTE BTK történelem és francia szakán szerzett diplomát 2005-ben. Posztgraduális tanulmányait a Közép-európai Egyetem (CEU), illetve a francia állam ösztöndíjasaként a párizsi EHESS történelem szakán folytatta. Doktori fokozatát az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszéken szerezte 2013-ban. Ezt követően az ELTE BTK, majd a Magyar Tudományos Akadémia alkalmazottja volt. A NÖRI-hez annak megalakulásakor, 2013-ban csatlakozott.

telefonszám: +36-1-795-5741
e-mail cím: akos.kovacs@nori.gov.hu


Somogyi Tibor

szolgáltatási igazgató

1968. augusztus 8-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait követően a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar számvitel szakának vállalkozási szakirányán szerzett közgazdász diplomát 2001-ben. 1993-tól 2010-ig dolgozott a 2015-ig a Fiumei Úti Sírkertet is üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet Zrt-nél, vezérigazgató-helyettesként. A Nemzeti Örökség Intézetének annak megalakulásától, 2013-tól munkatársa. Nős, hat gyermek édesapja.

telefonszám: +36-1-795-3179
e-mail cím: tibor.somogyi@nori.gov.hu


dr. Snóbli József

adat- és biztonságvédelmi igazgató, integritás tanácsadó

1954. október 21-én született Budapesten. Az igazságszolgáltatásban eltöltött évek után a rendvédelmi szerveknél dolgozott, leszerelését követően ügyvédként praktizált és nemzetközi tapasztalatot is szerzett a Helmet. Kft. (magánnyomozás) tulajdonosaként. 2009. április 1-jén bíróvá nevezték ki, polgári ügyszakban 2015. május 31. napjáig. 1994-ben avatták a Szent György Lovagrend tagjává, ahol ma tiszti fokozat birtokosa. 2011-től az Emberi Méltóság Tanácsának és az Európai Jogi Akadémia Elnökségének tagja.

telefonszám: +36-70-685-3021
e-mail cím: jozsef.snobli@nori.gov.hu


Szakács István

műszaki igazgató

1969. október 9-én született Budapesten. Középiskolába a budapesti Vági István Építőipari Szakközépiskolába járt. 1992-ben végzett üzemmérnökként a Pollack Mihály Műszaki Főiskola épületgépészeti szakán. 25 éves szakmai pályafutását a Magyar Kábelműveknél kezdte. A Kábelműveknél szakmai kiküldetésben vett részt Malajziában a nagyfeszültségű kábelvonal kulcsrakész kivitelezésében. A Magyar Kábelművek Rt.-nél eltöltött 10 év szakmai tudását a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nél fejlesztette tovább beruházási és fenntartási főosztályvezetőként. 2011-től részt vett a nanotechnológián alapuló kutatásfejlesztésben, továbbá több nemzetközi projekt elindításában. 2015 márciusától tanácsadóként, később főosztályvezetőként aktívan részt vesz a Nemzeti Örökség Intézet életében. 2009-től a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetségének tagja. Hobbija a síelés, szörfözés.

telefonszám: +36 70 400 85 51
e-mail cím: istvan.szakacs@nori.gov.hu


A Fiumei Úti Sírkert (temetés, sírgondozás) központi telefonszáma: +36-70-400-8632