Működés

Működés

Feltöltés alatt

3.3.1. A foglalkoztatottak

        - 2013. évi foglalkoztatotti adatok

        - 2014. évi foglalkoztatotti adatok

3.3.2. Támogatások

A NÖRI mindeddig nem nyújtott a költségvetéséből nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást.

3.3.3. Szerződések

        A NÖRI 5 millió forintot elérő, ill. meghaladó szerződésekről szóló táblázata

3.3.4. Koncessziók

A NÖRI nem végez a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti – koncesszióba adható – kizárólagos gazdasági tevékenységet.

3.3.5. Egyéb kifizetések

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A NÖRI-nek nem volt az Európai Unió által támogatott fejlesztése.

3.3.7. Közbeszerzések

        A NÖRI 2013. évi közbeszerzési terve

A nemzeti és történelmi emlékhelyeket bemutató album nyomdai feladatai tárgyában lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyertes ajánlattevője a Pauker Holding Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. lett, mellyel a NÖRI 2014. február 14-én kötött vállalkozási és felhasználási szerződést, 2014.02.14. napjától 2014.05.31. napjáig tartó határozott időtartamra, 6.091.500,- Ft + ÁFA vállalkozói díj mellett. A szerződés határidőre teljesült. 

Összegzés - Nemzeti és történelmi emlékhelyeket bemutató album nyomdai munkái

        A NÖRI 2014. évi közbeszerzési terve

A NÖRI a 2015. évben jelenleg nem tervezi közbeszerzési eljárás lefolytatását, erre tekintettel közbeszerzési terv nem készült.