Nemzeti sírkert

Abay Gyula (1943-ig Neubauer Gyula)

Tevékenység: közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Sírkert: Rákoskeresztúri köztemető, Budapest

Parcella, Szakasz, Sor, Sír: 46, III, 1,  308

Védett: MK 2005/163.

­

További adatok

Született:1891. aug. 15. Budapest

Elhunyt:1978. aug. 29. Budapest

Rövid leírás

Határhaszon-elmélettel, általános gazdasági és hitelpolitikai kérdésekkel, gazdasági érdekvédelemmel, a nemzeti jövedelem alakulásával, valamint az ezeket befolyásoló tényezőkkel foglalkozott. Számos tanulmányban vizsgálta a világgazdasági válság hatását a nemzeti gazdaságokra, több írásában elemezte a magyarországi zsidóság helyzetét és a zsidótörvények gazdasági „eredményeit”. Nemzetiségi elv és magyarság (1943) című tanulmánya szerepelt a magyar béketárgyalások előkészítésében is: az utódállamok népszámlálásaiból vett, és magyar szempontból értékelt adatai a magyar kormányjegyzékek érvelésébe is bekerültek. Később, a Nemzetiségi Szemlében megjelent dolgozatai szintén a II. világháború utáni területi rendezést kívánták elősegíteni.

Bővebben:

http://nevpont.hu/view.php?id=26

 

­
­
­
­