Hírek

A Nemzeti Örökség Intézetének sajtóközleménye Hermann Ottó sírjának ügyében

A Nemzeti Örökség Intézetének sajtóközleménye Hermann Ottó sírjának ügyében

Dr. Kovács László miskolci önkormányzati képviselő a Felsőhámori köztemetőben nyugvó Herman Ottó és Vásárhelyi István védett síremlékén jogszabálysértően sírhelyátépítést hajtott végre. Mindkét sír védett, és a nemzeti sírkert része.


A 144/2013. (V.14.) számú kormányrendelet alapján a Nemzeti Örökség Intézete gyakorolja a nemzeti sírkertbe sorolt temetkezési helyek vonatkozásában a - temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény szerinti - rendelkezési jogot. A védett sírokon végrehajtott bármilyen formában történő átépítés, változtatás engedélyköteles, az engedélyezés a Nemzeti Örökség Intézetének jogkörébe tartozik. A nevezett átépítés előtt sem a képviselő, sem a Felsőhámori köztemető fenntartója nem kereste az ügyben illetékes intézetet. A jogszabálysértő tevékenységről az intézet a sajtóból értesült. A Nemzeti Örökség Intézete az ügyben megteszi a szükséges lépeseket, és az illetékes jegyzőhöz fordul.

A nemzeti sírkert egy olyan virtuális sírkert, amely egész Magyarországot lefedi, és amelybe a nemzet jeles halottainak temetési helyei tartoznak. A sírok védettek, ezáltal nem szüntethetőek meg.

2013. november 06.